CONTOH FORMAT BUKU INDUK MURID/SISWA


BUKU INDUK MURID
Nomor Induk : ………………………....

I.          KETERANGAN MURID
1.      Nama Murid              a. Lengkap                  : …………………………………..
b. Panggilan                : …………………………………..
2.      Jenis Kelamin                                                            : …………………………………..
3.      Kelahiran                   a. Tanggal                    : …………………………………..
b. Tampat                    : …………………………………..
4.      Agama                                                                       : …………………………………..
5.      Kewarganegaraan                                         : WNI / WNA / Keturunan *)
6.      Jumlah Saudara :                  
a. Kandung                 : …………………………………..
                                        b. Tiri                           : …………………………………..
                                        c. Angkat                    : …………………………………..
7.      Bahasa sehari-hari di keluarga                      : …………………………………..
8.      Keadaan Jasmani :   
a. Berat badan             : ……………………………… Kg.
b. Tinggi badan           : ……………………………… Cm.
c. Golongan darah       : …………………………………..
d. Penyakit yang
    pernah diderita        : …………………………………..
9.      Alamat dan No. Telepon                               : …………………………………..
: ……….…. Telp. ………………..
10.  Bertempat tinggal pada                                 : Orang tua/menumpang/asrama *)
11.  Jarak tempat tinggal ke sekolah                    : ………………………………….

II.       KETERANGAN ORANG TUA / WALI MURID
A.        ORANG TUA KANDUNG
1.      Nama                             a. Ayah            : …………………………………..
            b. Ibu               : …………………………………..
2.      Pendidikan tertiggi       a. Ayah               : …………………………………..
                                            b. Ibu               : …………………………………..
3.      Pekerjaan                       a. Ayah            : …………………………………..
b. Ibu               : …………………………………..
B.         WALI MURID ( jika mempunyai )
1.      Nama                                                     : …………………………………..
2.      Hubungan keluarga                                 : …………………………………..
3.      Pendidikan ttertinggi                                : …………………………………..
                4. Pekerjaaan / Jabatan                                 : …………………………………..

3 comments:

  1. Terima kasih , Saya mendapatkan format administrasi kepala sekolah, guru dan wali kelas lengkap disini, http://gurukepsek.wordpress.com/
    Trims

    ReplyDelete
  2. mks bnyak ats infrmasix smg brmanfaat spanjang zaman

    ReplyDelete