FORMAT ALBUM KENANGAN


Nomor Pokok                :  0405.07.0590
Nama                            :  AAM MAESYAROH, A.Ma.Pd
Tempat Tgl. Lahir          :  Cirebon, 4 Januari 1969
Jenis Kelamin                :  Perempuan
Program Studi                :  PGTK-RA
Alamat                          : Blok Balong Wanasaba Kidul Cirebon Selatan Rt. 04/05 Cirebon Selatan Cirebon
Judul Makalah               :  Kompetisi Guru dan Peran Orang Tua dalam Upaya Meningkatkan Potensi Belajar Anak
Predikat                         :  -

Nomor Pokok                :  0405.07.0592
Nama                            :  ADE VINDYASTUTI
Tempat Tgl. Lahir          :  Jakarta, 27 Maret 1981
Jenis Kelamin                :  Perempuan
Program Studi                :  PGTK-RA
Alamat                          :  Komplek Mega Endah Blok J-9 Cirebon  
Judul Makalah               :  Peran Guru dalam Mendidik Dasar Akhlak di RA al-Karomah Cirebon
Predikat                         :  -

Nomor Pokok                :  0405.07.0602
Nama                            :          CARDEWATI
Tempat Tgl. Lahir          :  Karangsembung, 3 Maret 1979
Jenis Kelamin                :  Perempuan
Program Studi                :  PGTK-RA
Alamat                          : Ds. Kaligawe Wetan No. 209 Rt. 01/04 Cirebon  
Judul Makalah               :  Mengembangkan Kemampuan Membaca di TK Nurochman Desa Kaligawe Wetan Kec. Susukan Lebak Cirebon
Predikat                        :  -

No comments:

Post a Comment